Jelenlegi hely

1918 - Az őszirózsás forradalom

 

Ismeretterjesztő és szakirodalom
 
A béke első hónapja Magyarországon. 1918. november 3. – 1918. december 3. Bev., szerk.: Gerő András. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány – Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2018.
Ismertetés:
Kapronczay Károly: Mi történt Magyarországon 1918 novemberében. Valóság, 62(2019): 5. sz. 111-112.
 
Béres Attila: Nyomorúság, eufória, nyomorúság – 13 drámai epizód az őszirózsás forradalom időszakából. Qubit.hu, 2018. okt. 31. Teljes szöveg
 
Csunderlik Péter – Egry Gábor – Fodor János – Gioielli, Emily – Hajdu Tibor: Kérdések és válaszok 1918-1919-ről. Napvilág Kiadó, Budapest, 2018.
„Az őszirózsás forradalom résztvevőinek és a Tanácsköztársaság népbiztosainak tevékenysége máig heves indulatokat vált ki a magyar közvéleményben. A kötetet szerző történészek ’harag és részrehajlás nélkül’ igyekeznek ismertetni a legfontosabb 1918-1919-es magyarországi eseményeket, teszik pontosabbá ismereteinket és megfelelő helyenként cáfolják a kerengő tévhiteket.”
Ismertetés:
Lakner Dávid: Tanácsköztársaság-könyv: ferdítés nélkül, némi részrehajlással. Magyar Hang, 2018. dec. 21. Teljes szöveg
 
Gerő András: Magyar esszencialitás. Kései gyászbeszéd Tisza Istvánról. 168óra.hu, 2018. nov. 1. Teljes szöveg
„Az a fajta nacionalizmus, amit Tisza hitelesen és esszenciálisan képviselt, kultuszt teremtett személye köré. Ez élt a két háború közti Magyarországon, s változó erővel életre kel akkor is, amikor Magyarországnak éppen jobboldali kormányzata van. A baloldal továbbra is a Tisza-gyűlöletben, ellenkultuszban, Tisza ördögösítésében érdekelt…”
 
Hatos Pál: Az elátkozott köztársaság. Jaffa Kiadó, Budapest, 2018.
„Ez az olvasmányos könyv utólagos igazságtevés helyett a források izgalmasan sokrétű beszámolóit szembesítve hozza közel ennek az alapvető eseménysornak, az őszirózsás forradalomnak a főbb személyiségeit, és teszi jól megfoghatóvá az egyre radikálisabb és anarchikusabb történetét egészen az 1919. március 21-i kommunista hatalomátvételig, elősegítve, hogy árnyaltabban és mélyebben gondolkozzunk azokról a dolgokról is, amelyek azóta történtek velünk.”
Ismertetések:
Szerető Szabolcs: Veszett ügy, kínos emlék: összeomlás és forradalom. Magyar Hang, 2018. nov. 9. Teljes szöveg
Kolozsi Ádám: Részeg katonák tobzódása vagy a modern Magyarország kezdete? Index.hu, 2018. okt. 28. Teljes szöveg
 
Hatos Pál: Tisza István meggyilkolása és a magyar közvélemény 1918-ban. Kommentár, 12(2018): 2. sz. 12-23. Teljes szöveg
 
Hatos Pál: Az elfeledett "nagy félelem". A magyar vidék 1918 noveberében. In: Terror 1918-1919. Forradalmárok, ellenforradalmárok, megszállók. Szerk.: Müller Rolf - Takács Tibor - Tulipán Éva. Jaffa Kiadó, Budapest, 2019. (Modern magyar történelem) 115-136.
 
Hatos Pál: "Leszámolunk mindenkivel". A magyar vidék elfeledett parasztforradalma 1918 novemberében. BBC History, 9(2019): 6. sz. 50-57.

A katonák rendezetlen hazaözönlése, a régi hatalom összeomlása és az őszirózsás forradalom győzelme, a vidék elégedetlensége és éhsége táplálta a parasztok felbolydulását, amelyről a történelmi emlékezet hajlamos megfeledkezni. Az erőszak tombolása olykor nemzetiségi és politikai színezetet, jelentést is öltött..."

 
Hatos Pál: Mostoha köztársaság. Az 1918-as őszirózsás forradalom tündöklése és bukása. Múlt-Kor, (2019): 3. sz. 50-57.
 
Pap Krisztián: Az összeomlás és a Weber–Diaz-féle fegyverszünet. Valóság, 62(2019): 2. sz. 61-88.
„Károlyi és köre képtelenek voltak felfogni, hogy az antant két dolog miatt provokálta ki a világháborút: hogy Németország ’világuralmi’, vagy inkább a világkereskedelemben betölteni kívánt szerepét meghiúsítsák, és hogy Ausztria-Magyarország rovására területi követeléseket hajtsanak végre a ’kis’ szövetségeseiknek, ezzel is saját hatalmi érdekzónájukat kibővítve.”
 
 
Publicisztika
 
Haskó László: Heteken belül elfeledkezünk történelmünk egy döntő jelentőségű eseményének 100. évfordulójáról. MagyarNarancs.hu, 2018. okt. 13. Teljes szöveg
 
Salamon Konrád: Ne gyalázzuk a múltunkat! – Károlyi Mihályról tényszerűen. Magyar Hang, 2018. nov. 23. Teljes szöveg
„…mind a mai napig nem tudtunk nemzeti közmegegyezést teremteni az első világháború utáni történelmükről. Erre jó alkalmat kínált a mostani centenárium, de a megbékélésre való törekvés helyett inkább az ellentétek kiélezése volt tapasztalható. Pedig az őszirózsás forradalom győzelmének és az első magyar köztársaság kikiáltásának 100. évfordulóját a magyar nemzetnek méltó módon is meg lehetett volna ünnepelni, elismerve az akkor történtek értékeit.”
 
Vitéz Anita: „Tisza István ízig-vérig nemzeti politikus volt”. MagyarHírlap.hu, 2018. nov. 2. Teljes szöveg
„…Tisza István azzal az elhatározással lépett a politika pástjára, hogy legalább egy építőkövet tudjon vinni a magyar nemzet jövőjének megalapozásához. A háborús összeomlás, a vörös terroristák pusztítása és az ország kétharmadának elcsatolása után ezek az építőkövek jelentették azt az alapot, amelyre a két háború közötti korszak nagy magyar államférfijai, Bethlen vagy Klebelsberg építkezni tudtak.”
 
 
Események
 
Új világ született. Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság állandó kiállítása a budapesti Várkert Bazárban. A kiállítás honlapja
Értékelések, reflexiók:
Ágoston Balázs: Háború, összeomlás, újjászületés. Történelem a Várkert Bazárban. Magyar Krónika, (2019): 54. sz. 114-119.
Békés Márton: Új világ született. Kommentár, 13(2019): 1. sz. 125-126. Teljes szöveg
Ditzendy Attila: Új világ született – új kiállítás született. Figyelő.hu, 2018. nov. 22. Teljes szöveg
Elkészült a Várkert Bazár első világháborús kiállításának harmadik része. MagyarIdők.hu, 2018. nov. 22. Teljes szöveg
Szily László: Schmidt Mária halál komolyból megcsinálta a Tanú híres poénját, a Fideszes Szellem Vasútját. 444.hu, 2018. nov. 22. Teljes szöveg
 
2018. okt. 31. Budapest, az Országház Főrendiházi terme - 1918 – A nagy összeomlás. Az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága és a Magyar Történelmi Társulat konferenciája Tisza István halálának 100. évfordulóján. Az esemény honlapja
Értékelések, reflexiók:
Milyen szerepet játszott Tisza István az 1918-as „nagy összeomlásban”? Mult-kor.hu, 2018. okt. 31. Teljes szöveg
Szőts Zoltán Oszkár: Tisza István halála és az 1908-as összeomlás. Újkor.hu, 2019. jan. 3. Teljes szöveg
Tisza István emlékére rendeztek konferenciát az Országházban. MagyarIdők.hu, 2018. okt. 31. Teljes szöveg
 
2019. okt. 29. Budapest, a Magyar Nemzeti Múzeum Díszterme - Emlékülés Tisza István halálának 100. évfordulója alkalmából. A Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány konferenciája.
Beszámoló:
Tisza István emlékezete száz éve töretlen. MagyarHírlap.hu, 2018. okt. 29. Teljes szöveg
 
2018. okt. 24-25. Eger, Eszterházy Károly Egyetem - 1918 - Vég és kezdet című konferencia az Eszterházy Károly Egyetem Régiótörténeti Kutatócsoportja, Történelemtudományi Intézete és Történelemtudományi Doktori Iskolája szervezésében.
Beszámoló:
Laczkó Vivien - Gyebnár Kristóf - Stefán Antal Krisztián: 1918: vég és kezdet - Tudományos konferencia az Eszterházy Károly Egyetemen. Újkor.hu, 2018. nov. 3. Teljes szöveg