Jelenlegi hely

1989 - Nagy Imre újratemetése, a harmadik magyar köztársaság kikiáltása

 

Könyvek, cikkek, recenziók
 
Gyarmati György: A vasfüggöny végnapjai, 1989. Az állambiztonsági szervek alkonya Magyarországon. Rubicon, 30(2019): 7. sz. 44-55.
A vasfüggöny lebontása, a határnyitás fogalma a közfelfogásban az osztrák-magyar határzónához kötődik, holott Magyarország keleti határa menténaz Erdélyből és tágabban Romániából menekülők egyre tömegesebb naponkénti konfliktusai miatt már 'javában állt a bál'. A menekültkérdéssel tehát Magyarország nem 1989-ben és nem a keletnémet turisták kálváriája révén ismerkedett meg."
 
Jeszenszky Géza: Az Antall-kormány szomszédsági- és nemzetpolitikája. Korunk, 30(2019): 12. sz. 95-106. Teljes szöveg
„...Antall is igazi dunai patrióta volt, aki azt remélte, hogy a közös nehéz sors tanulságaként Közép-Európában az együttműködés szükségessége erősebb lesz a szomszéd ellen szövetkező kisantant mentalitásnál és a kisebbségeket elnyomó politikánál."
 
Kérdések és válaszok a rendszerváltásról. Szerk.: Ripp Zoltán. Napvilág Kiadó, Budapest, 2019.
„A kötet Magyarország legújabb kori történetének egyik eseményekben és fordulatokban igen gazdag eseménysorát, az 1987–1989 között lezajlott rendszerváltást igyekszik immár 30 éves távlatból vizsgálni, választ adni a mind a napig sokakban felmerülő kérdésekre és kétségekre. A hatalom és ellenzéke, a pártalakulások, a tárgyalásos átmenet, a gazdasági és égető társadalmi problémák köré csoportosított kérdések közül nem hiányoznak a nemzetközi viszonylatok, valamint az egyre sürgetőbb nemzeti-nemzetiségi kérdésekre adott válaszok a korszak avatott szakértőinek interpretálásában."
Ismertetés:
Laczó Ferenc: Fragmentált ismeretterjesztés. Élet és Irodalom, 2019. jún. 14.
 
Kiss Gy. Csaba: Harminc év után: 1988-1989. Személyes történelem. Nap Kiadó, Budapest, 2019. (Magyar esszék)
Ismertetés:
Tóth I.: Az esernyő nyele. Kiss Gy. Csaba személyes történelme a rendszerváltozásról. Magyar Nemzet Lugas melléklete, 2019. jún. 22. Teljes szöveg
 
Kiss Gy. Csaba: "Zónaidő". A magyarországi átmenet néhány areális összefüggése. Korunk, 30(2019): 12. sz. 28-37. Teljes szöveg
„...mindenekelőtt a lengyel események fordulatai és a romániai magyar kisebbség helyzetének súlyosabbá válása volt fontos tényező a magyarországi átmenet során. 1988 fölgyorsuló változásaitól kezdve a lengyel és a magyar események - hasonlóan 1956-hoz - szinte fogaskerekekknét mozgatták egymást. (...) A régió eme kölcsönhatásai (...) nem kis mértékben gyorsították az átalakulás folyamatát. Olyan ösztönző példákról volt szó, melyeknek sok összefüggését máig nem ismerjük kellőképpen. Jelentősen hozzájárultak a közép-európai kapcsolatok erősítéséhez, utat mutattak a jövő felé. Emlékezetük számontartása közös kötelesség."
 
Kónya Imre: A rendszerváltoztatás belülről. Múlt-Kor, (2019). 2. sz. 106-123. Részlet
 
Kulcsár Ádám: A Kádár-rendszer darázsfészke: Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése. Múlt-Kor, (2019): 2. sz. 124-129. Teljes szöveg
„Nagy Imre, a kivégzett miniszterelnök és mártírtársainak újratemetésére ma úgy tekintünk, mint a hazai kommunizmus lebontásának elkerülhetetlen záróakkordjára. Arra azonban ritkábban gondolunk, hogy a gyászszertartás során mindvégig érződött az a lappangó feszültség, mely abból adódott, hogy az országban még mindig többezernyi idegen, megszálló katona állomásozott, akik parancsra gondolkodás nélkül készek voltak fegyverhez nyúlni.”
 
Ozsda Erika: Kedélyjavító intzkedés. Magyar Nemzet Lugas melléklete, 2019. aug. 17. Teljes szöveg
Beszélgetés a páneurópai piknik idején szolálgatot teljesítő Bella Árpád határőr alezredessel.
 
Paár Ádám: Demokráciát, vízlépcső nélkül! Rendszerváltás és környezetvédelem. Tényleg.com, 2019. ápr. 20. Teljes szöveg
„A bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer építése (…) szimbolikusan is jól megragadható témát jelentett a zöldek és általában az ellenzék számára.”
 
Romsics Ignác: Megosztó örökség: népiek és urbánusok. (Rendszerváltó Magyarország, 1.) BBC History, 9(2019): 4. sz. 22-28.
A magyar szellemi élet régmúltra visszatekintő megosztottságát leképezve a Kádár-rendszerrel szembeni ellenzéknek két nagy áramlata alakult ki: az úgynevezett urbánus, emberjogi vagy demokratikus és az úgynevezett népi, nemzeti vagy nacionalista.”
 
Romsics Ignác: Meghátrál a hatalom. (Rendszerváltó Magyarország, 2.) BBC History, 9(2019): 5. sz. 52-60.
 
Romsics Ignác: Úton a többpártrendszer felé. (Rendszerváltó Magyarország, 3.) BBC History, 9(2019): 6. sz. 80-88.
 
Romsics Ignác: Kádárnak mennie kellett. (Rendszerváltó Magyarország, 4.) BBC History, 9(2019): 7. sz. 52-59.
 
Romsics Ignác: Rohanunk a kompromisszumokba. (Rendszerváltó Magyarország, 5.) BBC History, 9(2019): 8. sz. 54-62.
 
Romsics Ignác: A múltat végképp eltörölték. (Rendszerváltó Magyarország, 6.) BBC History, 9(2019): 9. sz. 44-52.
 
Romsics Ignác: A kele-európai rendszerváltozások külpolitikai háttere. Korunk, 30(2019): 12. sz. 3-15. Teljes szöveg
„…a Brezsnyev-doktrínát az ún. Sinatra-doktrína - I did it my way - váltotta fel. A szovjet blokk kommunista elitjei tehát - 1956-tól, 1968-tól és áttételesen 1981-től is eltérően - a továbbiakban nem számíthattak a Szovjetunió fegyveres segítségére. A kelet-európai kommunista rendszerek jövője kizárólag saját erejüktől, társadalmi elfogadottságuktól, túlélési képességeiktől függött. Gorbacsov és tanácsadói még ekkor, 1988-1989-ben is reménykedtek a kelet-európai reformkommunizmus jövőjében. A térség és vezetői azonban egyre kevésbé és hónapról hónapra egyre kevesebben."
 
Szekér Nóra: Kilincs a túloldalon. A rendszerváltáshoz vezető út. Múlt-Kor, (2019). 2. sz. 94-105.
 
 
Publicisztika
 
„…a lehetőségekhez képest…”
 
Balázs Zoltán: Mos mi lesz? Illetve mi volt? – harminc éve temették újra Nagy Imrét. VálaszOnline.hu, 2019. jún. 16. Teljes szöveg
A kilencvenes évektől a nép többsége boldogtalan volt. Becsapva érezte magát, megnyomorítva, elárulva. Kiderült, hogy mi is csórók vagyunk, hogy nincs már egy kádárjánosunk, s hogy még az oroszok is jobban jártak, mert szegények ugyan, de legalább fölrobbanthatják a világot, ha úgy akarják. Láttuk, hogy Bécs elérhetetlen, Budapest egyre koszosabb; a Balaton egyre algásabb.”
 
Batka Zoltán: Parancs helyett bőrpapír. Népszava, 2019. aug. 19.
Nem ilyen rendszerváltást képzelt Bella Árpád határőr, aki harminc évvel ezelőtt átengedte az NDK-s menekülteket Ausztriába. Szerinte 'nem tisztult le az akkor keletkezett por és törmelék'."
 
Bauer Tamás: Ki itt az európai: A keletnémet menekültek átengedésének története és az igazság. Magyar Narancs, 2019. aug. 29.
A Páneurópai Piknik 30. évfordulóján Sopronban tartott hivatalos megemlékezésen általában 'a magyarokat' tették meg a határnyitás alanyává, kollektív hősévé. (...) Az, hogy az 1990-es választás előtti kormány netán valami elismerésre méltót tett volna,amiről egy ilyen évfordulón beszélni illene, Orbánban és fideszes társaiban értelemszerűen fel sem merül."
 
Hol csúszott félre a magyar rendszerváltás, hová jutottunk mostanra? Magyar Hang, 2018. dec. 21. Teljes szöveg
„A rendszerváltozás eszméitől eltávolodtunk, helyes céljait elhagytuk, ismét utat tévesztettünk. Új, hiteles személyekkel vissza kellene térni a liberális demokráciához és a szigorúan ellenőrzött piacgazdasághoz.”
 
Kuczogi Szilvia: Velünk volt tele a sajtó. Népszava, 2019. aug. 17. A cikkhez kapcsolódó galéria
Loebenwein Norbert, s páneurópai pikniket fotózó riporter fiának visszaemlékezése a Sopronban történtekre.
 
Sebes György: A határnyitás lazította a berlini fal tégláit is. Népszava, 2019. nov. 9.
Interjú Horváth István korábbi bonni nagykövettel.
 
Tóth Richárd: Harminc éve ezen a napon százezrek voltak az utcán. Hvg.hu, 2019. márc. 15. Teljes szöveg
„'Azt a csődtömeget, amit a politikai hatalom birtokosai felhalmoztak nekünk, nem csak fiatalként, hanem apaként és nagyapaként is vállunkon kell majd hordanunk. A jövőt felfaló politika ma is folytatódik.' Ezt mondta Orbán Viktor harminc évvel ezelőtt a Kossuth téren. Az akkori március 15-i megemlékezés a rendszerváltás fontos mozzanata volt."
 
Torkos Matild: 1989: A Next 2000-ügy árnyékában zavartalanul folyt a síbolás. (Harminc év – harminc történet) Magyar Hang, 2019. ápr. 12. Teljes szöveg
„A rendszerváltás idejét – 1990-et és plusz-mínusz két-három évet – a jövendő korok történészei nem csak a magyar demokrácia megteremtésének időszakaként, hanem a gyanús körülmények között gyűjtött hatalmas magánvagyonok, gigantikus síbolások, monumentális panamák koraként is értékelhetik majd.”
 
Uj Péter: „Ebben az értelemben a rendszerváltás kudarc volt”. Beszélgetés Orbán Krisztiánnal. Tldr.444.hu, 2019. márc. 12. Teljes szöveg
„Az 1989 után létejött rezsimet sosem tudták megszeretni az emberek. Az elitek nem tudtak elég erős legitimitást szerezni a létrejött demokráciának. Aztán, amikor Orbán Viktor nekiállt lebontani, senki sem akadt, aki megvédte volna.”
 
Uj Péter: Kolosi Tamás a rendszerváltásról és a privatizációról: A lehetőségekhez képest még ez volt a legjobb. Tldr.444.hu, 2019. ápr. 24. Teljes szöveg
„Antallék privatizációja sikeres volt, a tőkés átmenet békésen és gyorsan zajlott. A csehek és a lengyelek megoldása sem volt jobb. Itthon viszont az értelmiség az utolsó pillanatig akadályozta a piacosítást a saját érdekszférájában, és utóvédharcai a mai napig tartanak.”
 
Windisch Judit: „Orbán Viktor túl erősen beszélt, ennek ma már semmi értelme”. Hvg.hu, 2019. jún. 16. Teljes szöveg
„Az állambiztonsági szolgálatok utolsó nagy erőbedobásainak egyike volt Nagy Imre és társai újratemetése, de már csak furcsa kibicként vettek abban részt. A folyamatot megállítani nem, legfeljebb már csak befolyásolni akarhatták, a hatalmas igyekezetben két ügynöktől is szó szerint ugyanaz a jelentés született.”
 
 
„…lehetetlen együttműködni…”
 
Dippold Pál: Visszaszereztük I. (Harminc éve szabadon, 10.) Magyar Hírlap, 2019. jún. 18. Teljes szöveg
„Csoóri Sándor: Mi egy lap segítségével nemcsak a politikai és hatalmi rendszert akartuk megváltoztatni, hanem a magyarság megrontott életösztönét, stílusát, lelkületét."
 
Dippold Pál: Visszaszereztük II. (Harminc éve szabadon, 11.) Magyar Hírlap, 2019. júl. 20. Teljes szöveg
„Egy hivatalosan materialista világnézetű országban mit várhatnánk az úgynevezett reformoktól? Csoóri világosan kimondja: nincs reforma lelkek megújulása és az erkölcs megújulása nélkül."
 
Faggyas Sándor: Hogyan kezdődött a rendszerváltoztatás? (Harminc éve szabadon, 1.) MagyarHírlap.hu, 2019. feb. 9. Teljes szöveg
„A harminc évvel ezelőtti március 15-én 1848 és 1956 szellemében együtt léptek fel az ellenzéki pártok és alternatív szervezetek, így ez a széles társadalmi támogatást élvező összefogás vált a demokratikus rendszerváltoztatás kiindulópontjává.”
 
Faggyas Sándor: Az első szabad március 15-e. (Harminc éve szabadon, 2.) MagyarHírlap.hu, 2019 márc. 14. Teljes szöveg
„…sokan talán nem emlékeznek arra, hogy még egy évvel előtte is házkutatások és letartóztatások előzték meg ezt a megemlékezést. Sokan hajlamosak elfelejteni az 1988-as év nagy rendőrattakjait, június 16-át, október 23-át, november 15-ét. Alig telt el pár hónap, és a hatalom megjuhászodni látszott.”
 
Faggyas Sándor: A vasfüggöny lebontása. (Harminc éve szabadon 12.) Magyar Hírlap, 2019. aug. 19. Teljes szöveg
„A soproni Páneurópai Pikniken több száz NDK-s menekült áttörte a magyar–osztrák határt, ez volt az első kivert kő a berlini falból."
 
Kő András: „Ezt rettenetes volt végigélni”. (Harminc éve szabadon, 4.) MagyarHírlap.hu, 2019. márc. 29. Teljes szöveg
„Az 1988-as esztendő az útkeresés, a kibontakozás időszaka volt. Az akkori politikai erők a békés rendszerváltoztatást tűzték ki célul, és ebben szerepet szántak Nagy Imre és mártírtársai kihantolásának és azonosításának.”
 
Sz. G.: A nemzeti gyász napja. Szabad Föld, 2019. jún. 14.
„A változások egyik szimbolikus napjaként marad fenn történelmünkben a harminc évvel ezelőtti június 16-a, Nagy Imre és mártírtársai újratemetése. Az 1956-ot követő megtorlás áldozataira emlékezett az ország.”
 
Szigethy Gábor: Téveszmelabirintus. Politikai pezsgés 1989-ben. Magyar Krónika, (2019): 54. sz. 22-23.
„Lehetetlen együttműködni a szabaddemokratákkal. Már abban sem értünk egyet: mi fán terem majd hazánkban a most születő demokrácia. Igaz, ez a jelen pillanatban csupán elméleti vita. Amit elutasítanak, abban látszólag egyetértünk.”
 
Velkei Tamás: „Az állampárttal szemben létrejött egy valódi politikai erő, a támogatottságát már nem lehetett kétségbe vonni”. (Harminc éve szabadon, 3.) MagyarHírlap.hu, 2019. márc. 22. Teljes szöveg
„Fontos előzmény volt 1989. március 15-e közös ellenzéki megünneplése, ugyanis valamennyi ellenzéki szervezet együtt vonult fel emlékhelyről emlékhelyre, a tömeg pedig sokszorosan meghaladta a múzeumkerti hivatalos ünnepségen részt vevők számát. Ez ország-világ előtt bizonyította, hogy az ellenzéki pártok mögött valódi támogatás van…”
 
 
Események
 
2019. november 28-30. Szeged - 1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei. Országos jelenkor-történeti és politológiai konferencia az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete, az 1956-os Intézet Alapítvány, és a Szegedi Tudományegyetem ÁJTK Politológiai Tanszéke szervezésében. Az esemény honlapja
 
2019. nov. 28. Pécs, Református Kollégium - Pódiumbeszélgetés a rendszerváltásról a Pécsi Cirfandli Estek sorozat keretében; vendég: Kövér László házelnök, moderátor: Hoppál Péter országgyűlési képviselő.
Beszámoló:
A rendszerváltásról szólt az est. Új Dunántúli Napló, 2019. nov. 29. Online változat
 
2019. aug. 19. Sopron - Angela Merkel német kancellár látogatása, magyar-német közös megemlékezés a páneurópai piknik 30. évfordulóján.
Beszámolók, reflexiók:
Batka Zoltán - Gulyás Erika: Merkel-vizit Sopronban. Népszava, 2019. aug. 21.
Harle Szilvia: Orbán: Tudtuk, hogy csak egy Európa van. Magyar Hírlap, 2019. aug. 21.
Merkel hálás hazánknak a piknikért. Magyar Nemzet, 2019. aug. 19.
Szécsei József: A páneurópai piknik meg az európai egység. Magyar Hang, 2019. aug. 30. - szept. 5.
Tóth Ákos: Merkel szavai. Folytatódik a történelem átírásának kísérlete. 168 Óra, 2019. aug. 29.
 
2019. júl. - aug. Budapest, Fészek Művészklub - Bánkuti András sajtófotós Évfordulók című kiállítása.
Az eseményhez kapcsolódó képgaléria:
Méhész Sz. Péter - Palúr Krisztina: Ennyi volt, elég volt - rendszerváltás 30 év távlatából. Index.hu, 2019. júl. 12. Teljes anyag
 
2019. jún. 16. Budapest - A 30 éve szabadon emlékév nyitóeseményei: Nagy Imre Jászai Mari téri szobrának megkoszorúzása, kiállításmegnyitó a Terror Háza Múzeumban, Szabadságkoncert a Hősök terén.
Beszámolók, reflexiók:
1956 hőseire emlékezett az ország. MagyarNemzet.hu, 2019. jún. 17. Teljes szöveg
Nagy Feró szerint elévült Vikidál Gyula besúgó múltja. Hvg.hu, 2019. jún. 14. Teljes szöveg
Nagyszabású koncerttel ünneplik a rendszerváltoztatás 30. évfordulóját. Origo.hu, 2019. jún. 5. Teljes szöveg
 
2019. jún. 16. Budapest, Andrássy út - A 30 éve szabadon című utcai tablókiállítás megnyitója.
Beszámolók, reflexiók:
Szily László: Kicsinyes történelemhamisítás, de legalább viccesen önleleplező Schmidt Máriáék utcai rendszerváltás-kiállítása. 444.hu, 2019. jún. 17. Teljes szöveg
 
2019. jún. 16. Budapest, Hősök tere - Néma tiltakozó demonstráció a rendszerváltoztatásra emlékezve.
Beszámolók, reflexiók:
Néma tiltakozó demonstrációt tartottak a Hősök terén a rendszerváltásra emlékezve. MagyarNarancs.hu, 2019. jún. 16. Teljes szöveg
 
2019. máj. 21. Pécs, Civil Közösségek Háza - Laufer László sajtófotós előadása a rendszerváltoztatásról
Az eseményhez kapcsolódó képgaléria:
Harminc éve volt a rendszerváltás. Új Dunántúli Napló, 2019. máj. 19. Teljes anyag
 
2019. máj. Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár - Emlékképek '89 című kiállítás.
Beharangozó:
Szilágyi Máté - Marjanovicz Míra: Úristen, de szörnyű, az egész gyerekkorom benne van. Index.hu, 2019. máj. 18. Teljes anyag
 
 
Hírek
 
Ács Dániel: Bepillantás a füstös szobákba, ahol a rendszerváltást véghez vitték. 444.hu, 2019. szept. 18. Teljes anyag
A Fekete Doboz Alapítvány összes filmje szabadon kutatható a Blinken OSA Archívumban.
 
Baka F. Zoltán: Orbánék megünnepelnék a lenézett rendszerváltást. Mfor.hu, 2018. dec. 5. Teljes szöveg
 
Baranyai Zoltán: Harminc éve szabadon. Emlékévet szentel a kormány a kelet-közép-európai sorsfordító eseményeknek. MagyarIdők.hu, 2019. jan. 14. Teljes szöveg
„A kormányhatározat külön hangsúlyozza: az emlékév programjait úgy kell kidolgozni, hogy megismertesse az 1989–1990-es évek eseményeit, különös tekintettel a rendszerváltás időszakában már aktív korosztályokra, illetve azokra is, akik életkoruknál fogva még nem tapasztalhatták meg Magyarország szabaddá válását."
 
Kósa András - Hompola Krisztina: Listát írt a külügy, kivel ünnepelhetik a nagykövetségek a rendszerváltás évfordulóját. Népszava.hu, 2019. nov. 11. Teljes szöveg
 
Rendszerváltozás Baranyában 1989-2019. Lokál Pécs, 2019. júl. 11.
A Rendszerváltozás Történetét Kutató Intézet és a Kosztolányi Dezső Céltársulás közös pályázata: "Tárgyi emlékekkel, korabeli dokumentumokkal, interjúkkal és kisfilmekkel állíthatnak emléket a 30 éve történt eseményeknek a pécsi középiskolások és egyetemisták."
 
A rendszerváltáshoz kapcsolódó tárgyakat gyűjt a Nemzeti Múzeum. MagyarIdők.hu, 2019. jan. 28. Teljes szöveg
 
Tölgyesi Gábor: Mégiscsak volt rendszerváltás. Népszava.hu, 2019. máj. 23. Teljes szöveg
„Megújult a Blinken OSA Archívum 1989: volt-e? című, 2010-ben Pulitzer Emlékdíjat nyert virtuális kiállítása (...). Az archívum igazgatója, Rév István történész szerint jelenleg a történelem átírása, a rendszerváltás emlékezetének kisajátítása zajlik. Magyarországon. Ezt ellensúlyozandó tették közzé forrásgyűjteményüket..."