Jelenlegi hely

társadalomelmélet

A demokratizálódás a társadalmilag és morálisan fejletlen rétegeket a politikában aktívakká s így könnyen fellobbanó indulataikat előre nem sejtett hatalommá tette. Ennélfogva ha a tömegek irracionalitása valahol feltör: az így létrejövő zavar nem lokalizálható többé s a társadalmi interdependencia mechanizmusán keresztül világgá terjedhet.