Jelenlegi hely

Rólunk

„A jövőnek is van gyermekkora”
Mészöly Miklós

 

Érzékelve szűkebb és tágabb pátriánk, Magyarország és Európa egyre súlyosabb helyzetét, ugyanakkor bízva a konszenzuskeresés és az együttműködés erejében, célunk egy olyan diskurzusgeneráló színtér létrehozása, amely közös fórumot teremt a tudományok és a társadalmi élet megannyi szereplője számára. A problémákat gyakorta akár személyes elfogultsággal tárgyaló publicisztika, vagy a szűkebb rétegeket megcélzó szaklapok értékeit és jogosultságát nem vitatva, az általunk életre hívott független értelmiségi platform felületet biztosít mindazok számára, akik egy árnyalt, sokoldalú és felelősségteljes diskurzus irányában keresik a Magyarországot és Közép-Európát érintő kérdések megoldását. A sok esetben számító egyéni életutak kialakítása, a közönyös visszavonultság és a kibeszéletlenség helyett a teremtő aktivitást pártolva indítjuk tehát most útjára a Közös dolgaink című honlapot.

Mérsékeltebb elképzeléseink szerint ez az online színtér terepe lehet egy tárgyilagos látlelet, avagy leltár elkészítésének is. Azaz ideje számba vennünk, hogy mi mindenre lehetünk joggal büszkék a múltunkból, kik és milyen előrelépéseket tettek a legutóbbi időszakban, és mely területeken nézünk szembe elkerülhetetlen kihívásokkal a következő évtizedekben. A honlap révén ösztönzőleg szeretnénk hatni a közéleti vitakultúra fejlődésére is, fórumot teremtve a különböző szakmai és világnézeti álláspontok közelítéséhez, elősegítve evvel az oly sokszor kárhoztatott megosztottság enyhítését. Azonban a legfőbb célunk az, hogy – az együttműködés erősítése mellett – a különböző empirikus és elméleti fedezettel rendelkező diagnózisok felállítása során megoldási javaslatokat kínáljunk a felmerülő problémákra, kérdésekre.

Mindebből természetszerűleg következik, hogy távolságot tartunk a pártpolitikától. Ez nemcsak azt jelenti, hogy nem adunk teret semmilyen agitációnak, hanem főként azt, hogy politikai állásfoglalástól vagy elköteleződéstől függetlenül teret adunk minden jóhiszemű és megalapozott javaslatnak, hiszen csakis közösen találhatjuk meg a megoldást az egyre inkább felszínre türemkedő, igen mélyen gyökerező és összetett társadalmi problémákra.

Összességében tehát egy valódi közösségi felületet szeretnénk kiépíteni, amely termékeny talaja lehet a diskurzus résztvevői által valós kérdésekről folytatott vitáknak, bízva abban, hogy közös erővel közelebb kerülhetünk a tényleges megoldásokhoz.

 

Szerkesztők

Erdős Zoltán 1984-ben született Siklóson. A Pécsi Tudományegyetem filozófia és történelem szakán végzett 2008-ban. Jelenleg párhuzamos tanulmányokat folytat korábbi alma matere könyvtártudományi mesterképzésén és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájában. Kutatóként a kora újkori magyar politikai eszmetörténet kérdéseivel, a nemzetfogalmak és a nemzeti identitás gyökereivel foglalkozik. Több területen, így a közoktatásban, a közművelődésben, a közigazgatásban és a közgyűjteményi szférában is szerzett munkatapasztalatokat, 2005 óta szervez kulturális és tudományos programokat. 2016 nyarától a pécsi Csorba Győző Könyvtár munkatársa.

Munkáinak jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában

E-mail cím: erdoeszoli@gmail.com

 

Fekete Sándor Debrecenben született, s a debreceni középiskolai tanulmányok után az akkor szerveződő miskolci bölcsészkarra került. 1995 és 2003 között itt szerzett filozófia, magyar nyelv és irodalom, középiskolai tanári és politológia szakos diplomát. 2017-ben az Irodalomtudományi Doktori Iskolában PhD-fokozatot szerzett, megvédve Mérlegelni, elemezni, ítélkezni. Egyén és történelem Sánta Ferenc újraolvasott regényeiben és drámájában című értekezését. 2003-tól tanít a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán, korábban tanársegédként a Politikatudományi Intézetben, jelenleg pedig adjunktusként az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetében. Kutatásai szerteágazóak, az irodalom és politika kapcsolódási pontjaitól a politikai filozófián át a politikai kommunikációig.

Munkáinak jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában

E-mail cím: feketesandor@gmail.com

 

Kindl Melinda 1984-ben született Budapesten. Egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem történelem, illetve kommunikáció- és médiatudomány szakán végezte, ahol 2010-ben szerzett diplomát. Ezt követően a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájába nyert felvételt, az Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program keretébe. Szűkebb kutatási területe az olasz-magyar diplomáciai kapcsolatok, míg civilként 15 éve szervez kulturális és tudományos programokat, valamint egyéni felkészülést igénylő, hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozik. Doktori fokozatot 2017-ben szerzett. Jelenleg független kutatóként tevékenykedik.

Munkáinak jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában

E-mail cím: rudimentum@gmail.com