Jelenlegi hely

Rólunk

„A jövőnek is van gyermekkora”
Mészöly Miklós

 

Érzékelve szűkebb és tágabb pátriánk, Magyarország és Európa egyre súlyosabb helyzetét, ugyanakkor bízva a konszenzuskeresés és az együttműködés erejében, célunk egy olyan diskurzusgeneráló színtér létrehozása, amely közös fórumot teremt a tudományok és a társadalmi élet megannyi szereplője számára. A problémákat gyakorta akár személyes elfogultsággal tárgyaló publicisztika, vagy a szűkebb rétegeket megcélzó szaklapok értékeit és jogosultságát nem vitatva, az általunk életre hívott független értelmiségi platform felületet biztosít mindazok számára, akik egy árnyalt, sokoldalú és felelősségteljes diskurzus irányában keresik a Magyarországot és Közép-Európát érintő kérdések megoldását. A sok esetben számító egyéni életutak kialakítása, a közönyös visszavonultság és a kibeszéletlenség helyett a teremtő aktivitást pártolva indítjuk tehát most útjára a Közös dolgaink című honlapot.

Mérsékeltebb elképzeléseink szerint ez az online színtér terepe lehet egy tárgyilagos látlelet, avagy leltár elkészítésének is. Azaz ideje számba vennünk, hogy mi mindenre lehetünk joggal büszkék a múltunkból, kik és milyen előrelépéseket tettek a legutóbbi időszakban, és mely területeken nézünk szembe elkerülhetetlen kihívásokkal a következő évtizedekben. A honlap révén ösztönzőleg szeretnénk hatni a közéleti vitakultúra fejlődésére is, fórumot teremtve a különböző szakmai és világnézeti álláspontok közelítéséhez, elősegítve evvel az oly sokszor kárhoztatott megosztottság enyhítését. Azonban a legfőbb célunk az, hogy – az együttműködés erősítése mellett – a különböző empirikus és elméleti fedezettel rendelkező diagnózisok felállítása során megoldási javaslatokat kínáljunk a felmerülő problémákra, kérdésekre.

Mindebből természetszerűleg következik, hogy távolságot tartunk a pártpolitikától. Ez nemcsak azt jelenti, hogy nem adunk teret semmilyen agitációnak, hanem főként azt, hogy politikai állásfoglalástól vagy elköteleződéstől függetlenül teret adunk minden jóhiszemű és megalapozott javaslatnak, hiszen csakis közösen találhatjuk meg a megoldást az egyre inkább felszínre türemkedő, igen mélyen gyökerező és összetett társadalmi problémákra.

Összességében tehát egy valódi közösségi felületet szeretnénk kiépíteni, amely termékeny talaja lehet a diskurzus résztvevői által valós kérdésekről folytatott vitáknak, bízva abban, hogy közös erővel közelebb kerülhetünk a tényleges megoldásokhoz.

 

Szerkesztők

Erdős Zoltán 1984-ben született Siklóson. A Pécsi Tudományegyetem filozófia és történelem szakán végzett 2008-ban. Jelenleg párhuzamos tanulmányokat folytat korábbi alma matere könyvtártudományi mesterképzésén és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájában. Kutatóként a kora újkori magyar politikai eszmetörténet kérdéseivel, a nemzetfogalmak és a nemzeti identitás gyökereivel foglalkozik. Több területen, így a közoktatásban, a közművelődésben, a közigazgatásban és a közgyűjteményi szférában is szerzett munkatapasztalatokat, 2005 óta szervez kulturális és tudományos programokat. 2016 nyarától a pécsi Csorba Győző Könyvtár munkatársa.

Munkáinak jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában

E-mail cím: erdoeszoli@gmail.com

 

Fekete Sándor Debrecenben született, s a debreceni középiskolai tanulmányok után az akkor szerveződő miskolci bölcsészkarra került. 1995 és 2003 között itt szerzett filozófia, magyar nyelv és irodalom, középiskolai tanári és politológia szakos diplomát. 2017-ben az Irodalomtudományi Doktori Iskolában PhD-fokozatot szerzett, megvédve Mérlegelni, elemezni, ítélkezni. Egyén és történelem Sánta Ferenc újraolvasott regényeiben és drámájában című értekezését. 2003-tól tanít a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán, korábban tanársegédként a Politikatudományi Intézetben, jelenleg pedig adjunktusként az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetében. Kutatásai szerteágazóak, az irodalom és politika kapcsolódási pontjaitól a politikai filozófián át a politikai kommunikációig.

Munkáinak jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában

E-mail cím: feketesandor@gmail.com

 

Kindl Melinda 1984-ben született Budapesten. Egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem történelem, illetve kommunikáció- és médiatudomány szakán végezte, ahol 2010-ben szerzett diplomát. Ezt követően a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájába nyert felvételt, az Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program keretébe. Szűkebb kutatási területe az olasz-magyar diplomáciai kapcsolatok, míg civilként 15 éve szervez kulturális és tudományos programokat, valamint egyéni felkészülést igénylő, hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozik. Doktori fokozatot 2017-ben szerzett. Jelenleg független kutatóként tevékenykedik.

Munkáinak jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában

E-mail cím: rudimentum@gmail.com

 

Szabados Csaba 1983-ban született Nagykanizsán. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem programtervező matematikus szakán végzett. Újságírói pályáját az ELTE hallgatói lapjainál kezdte, majd azt hamarosan már országos lapoknál folytatta, leginkább futballszakírói és kulturális szerkesztői munkássága révén vált ismertté. Érdeklődésének fókusza az utóbbi években a filozófiáról a társadalomtudományokra terelődött, szerkesztett hajléktalanújságot, illetve lelkesen tanulmányozza a marxista ideológia kortárs irányzatait. Jelenleg gyári munkásként dolgozik.

Írásainak jegyzéke

E-mail cím: mkmax@frego.li