Jelenlegi hely

Polgári társadalom

Polgári társadalom

Egy gyanútlan szemlélőnek úgy tűnhet, hogy Magyarországon a civil társadalom, a részvételi demokrácia fejlődése a rendszerváltoztatás idejének biztató kezdetei után megrekedt, illetőleg felemás és egyensúlytalan módon indult fejlődésnek. Az önszerveződő közösségek vagy különböző politikai erők járszalagjára fűződtek, vagy a túlélésükért küzdenek. De vajon helytálló-e ez a kép? Beindulhat-e, beindítható-e a civil társadalom egészségesebb és szélesebb alapokon nyugvó szerveződése? Mik a civil kurázsi, a citoyen értékrend, és a valódi polgári nyilvánosság esélyei?

A. Gergely András

Az alávetés kognitív mechanizmusai úgy válnak éppen most az öngyarmatosító megoldások részévé, hogy könnyen lehet belőlük az intézményesült és elfogadott nyugati tudáskészlet, normarend és értékrendszer komplex ellenoldala, mely még hosszú ideig e kialakult diskurzusrendből (ellenállásból, megvédésből, ellenségkép-formálásból, harcból, körkörös önvédelmekből) formálja át önfenntartási energiáit.

A. Gergely András

Az emberi kaland korszakosan tragikus és impozánsan magányos létállapotok helyzetjelentése. Tudunk-e „itthon” lenni még a világban, s van-e még világ körülöttünk? Ha van, az a miénk-e még, köröttünk forog-e, vagy már régen a periférián lakozunk, s fel sem ismerjük a margóra futás veszélyeit?

Horváth Csaba

A kormányzati és pártpropaganda teljesen összeolvadt, aminek következtében a kormánypártok óriási médiafölényre tettek szert. A Fidesz szavazóbázisához tartozók többsége a televízióban az ingyenesen elérhető csatornákat fogja, amelyek döntően közszolgálati, azaz kormánypárti médiumok.

Pánovics Attila

A pécsi Balokány Ligetért Összefogás mint helyi kezdeményezés egyedülálló a maga nemében, hiszen nagyon különböző profilú, saját területükön már komoly tapasztalatokkal rendelkező civil szervezetek csatlakoztak hozzá egy hosszú távú, közös cél megvalósítása érdekében. Pont egy olyan időszakban, amikor a hazai civil társadalom egésze egyre mélyülő válságba került, a liget megmentésére indult helyi kezdeményezés eredményeként a civil szervezetek valódi partnerségen alapuló, tartós kapcsolatot alakítottak ki egymással, valamint az önkormányzattal és a többi érintett szervezettel.

Kamarás István OJD

Jó lenne olyan országban élni, ahol, Bibóval szólva nem kell félni; ahol ellenfelünket nem ellenségünknek tekintjük, hanem másképpen gondolkodó polgártársunknak; ahol nem sajátítják ki a „polgár”, „magyar”, „keresztény”, „európai”, „demokrata” jelzőket; ahol újra és újra átbeszéljük közös sorsunkat, ahol a mérvadó emberek nemcsak illetlennek, hanem erkölcstelennek is tartják a nemzetiszínűt árpádsávos zászlókkal überelő hazapuffogtatást.